ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Saturday, November 20, 2010

ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್-ಭಾಗ-೧ ಮತ್ತು ೨


--------------------------------------------------------

1 comment:

  1. Beautiful Rendering of Mahanarayana Upanishad. Who recited this? Is there any other recitations of these learned pandits?

    Pranams,

    ReplyDelete