ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Saturday, November 20, 2010

ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್-ಭಾಗ-೧ ಮತ್ತು ೨


--------------------------------------------------------

1 comment:

  1. Beautiful Rendering of Mahanarayana Upanishad. Who recited this? Is there any other recitations of these learned pandits?

    Pranams,

    ReplyDelete