ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Tuesday, March 27, 2012
                ಮಗನ ಮದುವೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತಲೇ ಬೇಕು. ಮೇ 7 ಕ್ಕೆ ಮದುವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ.ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಆಹ್ವಾನಿಸುವೆ. ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು 
ಬರೆಯಲು ಓದಲು ಅವಕಾಶ ಬಲು ಕಡಿಮೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಲೇಖನಗಳು/ ಪ್ರವಚನಗಳು ಅದರಂತೆ 
ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿವೆ. ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಕುಳಿತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಜಾಲಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದ್ದರೂ ಮೇ 20 ರ ನಂತರವೇ. ಅಲ್ಲಿಯವರಗೆ 
ಆಗ್ಗಾಗ್ಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕುವೆ.
-ಹರಿಹರಪುರಶ್ರೀಧರ್
ಸಂಪಾದಕ


No comments:

Post a Comment