ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Saturday, September 10, 2016

ಈಶಾವಾಸ್ಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪರಿವಾರದ ಭೈಠಕ್

ಹಾಸನದ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಇದೇ 19 ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭೈಠಕ್ ನಡೆದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯ್ತು. 

No comments:

Post a Comment