ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Saturday, September 10, 2016

Dhyana Yoga - 1

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಪೂಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ ಗುರೂಜಿಯವರು ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಕಂಠದಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ.

No comments:

Post a Comment