ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Saturday, September 10, 2016

Dhyana Yoga - 1

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಪೂಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ ಗುರೂಜಿಯವರು ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಕಂಠದಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ.

No comments:

Post a Comment