ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Saturday, September 10, 2016

ಸಿಂಧನೂರಿನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಭಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಭವರ್ ಲಾಲ್ ಆರ್ಯ ರಿಂದ ಸತ್ಸಂಗ

ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ plan ಇದೆ. ಭವರ್ಲಾಲ್ ಜಿ ಸಮಯ ಸಿಗಬೇಕಷ್ಟೆ.


No comments:

Post a Comment