ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Saturday, September 10, 2016

ಸಿಂಧನೂರಿನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಭಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಭವರ್ ಲಾಲ್ ಆರ್ಯ ರಿಂದ ಸತ್ಸಂಗ

ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ plan ಇದೆ. ಭವರ್ಲಾಲ್ ಜಿ ಸಮಯ ಸಿಗಬೇಕಷ್ಟೆ.


No comments:

Post a Comment