Pages

Saturday, November 20, 2010

ಇಬ್ಬರು ಮಿತ್ರರನ್ನು ವೇದಸುಧೆಬಳಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ್:
ಹಾಸನದ ಮಲ್ನಾಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸಂಗೀತ ಗಾರರು. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನೀ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು,ಇವರ ವಾರದ ಪತ್ರ ತಪ್ಪದೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.ಚಿಂತಕರು,ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು  ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು  ಸಾಹಿತಿಗಳೂ ಹೌದು.ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿಂಧು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರ ಗಾಯನವನ್ನೂ ವೇದಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೇಳೋಣ.

ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ:
ಹಾಸನದ ಕೊಥಾರಿ ಕಾಫೀ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ, ನೌಕರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಖ ಪರಿಶೋಧಕರು. ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸೇವಾಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು  ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತರನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಬರೆದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಸಿ.ಡಿ ಮೂಲಕ ವೇದಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವರು.
ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವೇದಸುಧೆಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ.

Beautiful Thought by Lord Buddha


Once Buddha was travelling with a few of his followers. While they were passing a lake, Buddha told one of his disciples, "I am thirsty. Do get me some water from the lake."
The disciple walked up to the lake. At that moment, a bullock cart started crossing through the lake. As a result, the water became very muddy and turbid. The disciple thought, "How can I give this muddy water to Buddha to drink?"

So he came back and told Buddha, "The water in there is very muddy. I don't think it is fit to drink."

After about half an hour, again Buddha asked the same disciple to go back to the lake.

The disciple went back, and found that the water was still muddy. He returned and informed Buddha about the same.

After sometime, again Buddha asked the same disciple to go back.

This time, the disciple found the mud had settled down, and the water was clean and clear. So he collected some water in a pot and brought it to Buddha.

Buddha looked at the water, and then he looked up at the disciple and said," See what you did to make the water clean. You let it be, and the mud settled down on its own -- and you have clear water.

Your mind is like that too ! When it is disturbed, just let it be. Give it a little time. It will settle down on its own. You don't have to put in any effort to calm it down. It will happen. It is effortless."

Having 'Peace of Mind' is not a strenuous job; it is an effortless process!

TREAT EVERYONE WITH POLITENESS
EVEN THOSE WHO ARE RUDE TO YOU
NOT BECAUSE THEY ARE NOT NICE
BUT BECAUSE YOU ARE NICE

-H.N.Prakash,Hassan

ಘನಪಾಠ


ಭೃಗುವಲ್ಲಿ

ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್-ಭಾಗ-೧ ಮತ್ತು ೨


--------------------------------------------------------