Pages

Saturday, September 28, 2013

ವೇದಾಧ್ಯಾಯೀ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರಶರ್ಮರೊಡನೆ ಸಂದರ್ಶನಇತ್ತೀಚೆಗೆ  ನಡೆದ ವೇದೋಕ್ತ ಜೀವನಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ   ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು  ವೇದಾಧ್ಯಾಯೀ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರಶರ್ಮರು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಸನದ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಶರ್ಮರೊಡನೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದರು. ಅದರ ಕೊಂಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾಗ-1

1(2).mp3http://www.mediafire.com/listen/5bn6yihxh723gv0/AIR-1(2).mp3

ಭಾಗ-2

http://www.mediafire.com/listen/31t8mh1pe5vs5l3/AIR-2.mp3

ಭಾಗ-3

http://www.mediafire.com/listen/eu2h6akun9khww8/AIR-3.mp3

ಭಾಗ-4
http://www.mediafire.com/listen/ewhkhdziww1mgc0/AIR-4.mp3