Pages

Wednesday, December 14, 2011

ಸೇವಾಭಾರತಿ

ನಾನು ನಿನ್ನೆ  ಬರೆದ  ಲೇಖನ ನೋಡಿದ ಕವಿನಾಗರಾಜರು ನಾವು 1994  ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಸನದ  ಸೇವಾಭಾರತಿಯ     ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ   ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕವಿಮನದಲ್ಲಿ  ಸಚಿತ್ರ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಹಂಬಲ ಇರುವವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
http://kavimana.blogspot.com/2011/12/blog-post_6813.html
http://kavimana.blogspot.com/2011/12/blog-post_14.ಹ್ತ್ಮ್ಲ್

-ಹರಿಹರಪುರಶ್ರೀಧರ್
ಸಂಪಾದಕ, ವೇದಸುಧೆ
ಸೇವಾಭಾರತಿ