Pages

Friday, March 23, 2012

ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? - ವೇದಸುಧೆ » Vedasudhe

ಒಳ್ ಅಂದರೆ ಇರುವುದು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸತ್ ಎನ್ನುವರು. ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ದೇವರು. ಡಿವಿಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಡಾ.ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿಯವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ.